C.R.D. Mos

  O CentroA NOSA HISTORIA

  O Centro de Recursos de COGAMI-Mos nace vinculado ó proxecto CEGADI no ano 2001, coa intención de ser un recurso para a integración das persoas con discapacidade gravemente afectadas.

  Unha vez que o “Proxecto CEGADI”se traslada á capital, o centro reformula o seu fin, centrándose nas necesidades do seu entorno máis próximo, sen deixar de manter unha visión integral dos servizos da entidade.

  O Centro de Recursos de COGAMI-MOS pretende dar resposta ás necesidades e demandas dos/as usuarios/as da entidade recollidas a través dos seus servizos. Coordinadamente co SIL e o departamento de Traballo Social, deséñanse as accións, servizos e actividades do Centro. Hoxe, COGAMI ten recollidos na área de Vigo, preto de 3.700 demandantes de servizos, fundamentalmente a través do departamento de Formación e Emprego.

  O CAMIÑO

  Iniciouse a actividade, no ano 2002, cunha aula de educación de adultos e outra de informática.

  …E SEGUIMOS CAMIÑANDO

  En setembro de 2002 deuse de alta parte da cesión dos espazos como Centro de Formación Ocupacional, homologándose a especialidade de Empregado de Oficina.

  PASIÑO A PASIÑO

  Posteriormente, fóronse ocupando novos espazos dedicados fundamentalmente a ampliar os recursos dispoñibles para os programas de Apoio áIntegración e Formación de Adultos.

  A ACTUALIDADE

  Na actualidade o Centro conta cos seguinte recursos e actividades:

  • Recursos de Formación Profesional.
  • Programa de Educación e Obradoiros Prelaborais.
  • Mantemento da Saúde.
  • Voluntariado.
  • Transporte Adaptado.
  • Accesibilidade.

  Comentarios pechados.