Área de accesibilidade

  luisa

  acceso por medio de rampla e escaleiras de madera a un edificio de pedra co mesmo punto de chegada cunha "a" suliñada sobreposta a varanda da imaxe

  (Texto alternativo)acceso por medio de rampla e escaleiras de madera a un edificio de pedra co mesmo punto de chegada cunha “a” suliñada sobreposta a varanda da imaxe

  acceso por medio de rampla e escaleiras de madera a un edificio de pedra co mesmo punto de chegada cunha “a” suliñada sobreposta a varanda da imaxe

  Copiar permalink.

  Comentarios

  (Email obligatorio, permanece oculto.)

  *

  Código HTML permitido: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>