Educación e obradoiros prelaborais

  Un servizo que trata de apoiar o desenvolvemento integral de persoas con discapacidade en idade adultade cara a conseguir unha integración plena no seu entorno.

  Como metodoloxías de intervención baseámonos na planificación de itinerarios individuaise do traballo en grupos.

  Recursos específicos

  “AULA DE APOIO Ó ESTUDIO ”

  Apoio ó Estudio

  É un espazo dedicado o apoio o estudio para alumnas/os que están cursando algún tipo de formación e a mellora de habilidades de lectoescritura, matemáticas, tamén se traballa memoria, cognición e coñecemento do medio.

  “TALLER DE ARTESANÍA EN COIRO E BIXUTERÍA ”

  Artesanía en Coiro

  É un espazo dedicado o traballo do coiro e bixutería. Permite traballar a realización dunha tarefa, instrucción, tempo, traballo en equipo, autoestima, etc.

  As/os alumnas/os, xunto cos/as monitores participan en Feiras e Exposicións nas que expoñen e venden os artigos. De Boa Man, Máis que Capaces, Mercado Solidario…

  “AULA DE INFORMÁTICA Á CARTA ”

  Informática á Carta

  É un espazo didicado a formación personalizada en novas técnoloxías. Cada alumna/o ten o seu propio obxectivo e programa.

  “TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL ”

  Terapia Ocupacional

  Un espazo dedicado a axudar ás persoas a adquirir os coñecementos, as destrezas e actitudes necesarias para desenvolver as tarefas cotiás requiridas e conseguir o máximo de autonomía e integración.

  “TALLER DE MANUALIDADES”

  Manualidades

  Trátase de desenvolver as capacidades creativas, autoestima, aptitudes orientadas o traballo e a socialización e o mesmo tempo potenciar as súas funcións manipulativasa través da realización de tarefas.
  Como obxectivos xerais describimos:
  • Aprender as técnicas para o traballo con cartón pedra.
  • Aprender as técnicas do debuxo e pintura.
  • Aprender distintas técnicas de reciclado.
  • Aprender as técnicas de manipulado e creación de figuras e artigos de barro.

  “TALLER DE HABILIDADES SOCIAIS”

  Habilidades Sociais

  Esta actividade ten como obxectivo mellorar a competencia social dos/as alumnos/as do centro.

  “TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA “El Pisito”

  El Pisito

  “OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA”

  Fotografía

  No 2009 fixemosun obradoirode fotografía, 15 alumnas e alumnos do centro participaron nesta actividade, que finalizará ca edición de un catálogo co mellor da súa obra e a realización dunha exposión nun centro comercial da cidade de Vigo. Mais benificiará……

  Comentarios pechados.