Formación Profesional

  Formación Profesional

  PLAN AFD (Especialidades):

  • Empregado de Oficina (dende o ano 2002).
  • Telefonista Recepcionista (impartido no 2009).
  • Informática básica e Administrativo contable.
  • Especialidade Coidador-Acompañante (homologado temporalmente e impartido por FESAN no ano 2006).

  Outros recursos de Formación Profesional

  • Aulas de INFORMÁTICA para impartición de cursos de Formación Profesional fóra do Plan AFD.

  Dende o ano 2003 véñense impartindo dous cursos ó ano de Ofimática Básica no Centro.

  Outra Formación Profesional vinculada o CRD:

  Dende o Centro tamén se organiza outra formación profesional, por exemplo:

  • Curso de “Viveirismo”e “Traballadores de Centros de Xardinería”organizados ca Fundación Sales.

  Comentarios pechados.